Entries by Wasan Rungwitwatanyu

13-15 เมษายน: วันสงกรานต์

วันสงกรานต์ พอเรานึกถึงวันสงกรานต์ เราจะก็นึกถึงการสาดน้ำ เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน แต่จริงๆ แล้ววันสงกรานต์มีประวัติความเป็นมา และกิจกรรมต่างๆ นอกจากการเล่นน้ำอีกมากมาย

7 เมษายน: วันอนามัยโลก

วันอนามัยโลก ซึ่งมีกำเนิดมาจาก การที่ประชากรโลกถูกภัยคุมคามจากโรคระบาดต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาที่ต้องพิจารณากันในระหว่างประชาชาติต่าง ๆ ทำให้ต้องมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่าง ๆ

Heat Absorbing Glass

กระจกสีตัดแสง มีคุณสมบัติคล้ายกระจกเงา ทำหน้าที่สะท้อนความร้อนของแสงอาทิตย์ได้ประมาณร้อยละ 60 โดยคุณสมบัติในการสะท้อนจะมีมากกว่าการดูดกลืน ซึ่งเมื่อแสงส่องมากระทบกระจกแล้ว ชั้นผิวกระจกที่เคลือบสารสะท้อนแสงไว้จะสะท้อนแสงจ้าและความร้อนออกไป

Autoclaved Aerated Concrete: คอนกรีตมวลเบา

คอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete) เป็นวัสดุก่อที่มีการนำมาใช้ และเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนได้มากกว่าวัสดุก่อชนิดอื่นที่มีมา โดยตัววัสดุเองมีส่วนผสมมาจาก ทราย ซีเมนต์ ปูนขาว น้ำ ยิปซั่ม และผงอลูมิเนียมผสมรวมกัน แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือฟองอากาศเล็กๆ เป็นรูพรุนไม่ต่อเนื่อง