รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการเพื่อประยุกต์ใช้เกณฑ์ GSEE ปี 2566

  ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ

รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการเพื่อประยุกต์ใช้เกณฑ์ GSEE ปี 2566

โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้มาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Global Sustainable Energy and Environment : GSEE)
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  ผลประโยชน์ที่คาดว่าสถานประกอบการจะได้รับจากการสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อประยุกต์ใช้เกณฑ์ “GSEE” มีดังนี้
  1. ได้รับโอกาสในการให้คำปรึกษาและช่วยในการพัฒนาด้านสมรรถนะพลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. สามารถทำให้เกิดการลดต้นทุนด้านพลังงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนำไปสู่แนวทางของความยั่งยืน
  3. เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและมีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของสถานประกอบการ
  4. ได้รับโล่และ Certificate จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะองค์กรที่มีความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับสากล
  5. ได้รับการประชาสัมพันธ์ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
  สถานประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพื่อประยุกต์ใช้เกณฑ์ “PEA-GSEE” สามารถกรอกข้อมูลในเอกสารยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ และส่งกลับมายังที่ปรึกษาโครงการ   รายละเอียดเพิ่มเติม   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ปรึกษาโครงการฯ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
คุณอังสุมณ ฝักเจริญผล หรือ คุณศรัญญา เครือกนก
โทรศัพท์ 02-192-1847-8 ,089-690-6668, 090-669-3639
e-mail : gsee@eqs.co.th
Line OA :
Website โครงการ : 

2 Reviews

5
5

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *